LV EN
Piedāvājam pilna cikla būvkonstrukciju projektēšanas pakalpojumus jebkura veida konstrukcijām:
 • Monolīta dzelzsbetona konstrukcijas
 • Tērauda konstrukcijas
 • Kompozītas tērauddzelzsbetona konstrukcijas
 • Koka konstrukcijas
 • Esošu ēku rekonstrukcija
 • Ēku tehniskā apsekošana (projektējamiem objektiem)
Piedāvājam projekta būvkonstrukciju daļu jebkura veida būvēm:
 • Biroju ēkas
 • Dzīvojamās ēkas
 • Sporta būves
 • Noliktavu, tirdzniecības un ražošanas būves
 • Liellaiduma konstrukcijas
 • Augstceltnes
 • Pazemes konstrukcijas
Piedāvājam konsultācijas un projektēšanu visās stadijās:
 • Priekšprojektēšanas stadija
 • Skiču projekts – konstrukciju gabarītu dimensionēšana
 • Projekta vispārējie risinājumi
 • Darba rasējumi
 • Būvdarbu autoruzraudzība
 • Projekta būvkonstrukciju daļas ekspertīze