SIA ARENSO saimniecības stūrakmeņi:

2009 Sākam saimniekot savā aitkopības saimniecībā Straupes pagastā, Vidzemē. Iegādājamies apm. 30 šķirnes aitas, iekārtojam ~200m2 novietni, sākam apsaimniekot ~30ha zemes.
2010 Kļūstam par Latvijas aitu audzētāju asociācijas biedriem.
2011 Iegūstam pilntiesīgu Latvijas tumšgalves aitu audzēšanas šķirnes saimniecības statusu.
Matīss iegūst apliecību par tiesībām veikt pārraudzību savā ganāmpulkā.
2013 Sākam ražot un realizēt aitkopības aprīkojumu - sētiņas, vārtiņus, barotavas.
2014 Sākam piedāvāt tirgū koka kopņu sistēmu lauksaimniecības būvēm.
Uzsākam lauksaimniecības būvju projektēšanas darbus kolēģu saimniecībās. Aitu skaits saimniecībā pēc pavasara atnešanās pārsniedz 240 dzīvniekus. Apsaimniekojam 60ha.
2015 Saimniecības iesaistās bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un 2017. gadā saigaidāms pilntiesīgas bioloģiskās lauksaimniecības saimniecības statuss (LV-BIO-02).
Uz 2015. gada Latvijas aitu audzētāju asociācijas izdotā kalendāra vāka – mūsu aitas.
Matīss pabeidz Latvijas Lauksaimniecības unviersitātes rīkotos kursus – Lauksaimniecības pamati (320h).
11. septembrī saimniecībai piešķirts statuss – oficiāli brīva no slimības Maedi-Visna (M3)
Pavasarī mūsu augošajā ganāmpulkā ir vairāk kā 100 aitu mātes un kopā vairāk kā 300 dzīvnieku. 2015. gadā novietnes platība palielināta līdz ~750m2, apsaimniekojam vairāk kā 70ha zemes.
2016 Modernizēts un papildināts aitu dzirdināšanas aprīkojums, tagad varam neatkarīgi ziemas sezonā padzirdīt 9 neatkarīgas grupas ar dzīvniekiem.
Saimniekošanai uz pilnu slodzi sāk palīdzēt saimniecības dvēsele jeb mūsu “boss” – aitkopis Igors.
2017 Esam izbūvējuši augstas drošības līmeņa tehnikas novietni.
Pēc veiksmīgas atnešanās sezonas, ganāmpulka dzīvnieku skaits sasniedzis ~440.
2018 Esam pabeiguši dzīvnieku novietnes atjaunošanu, dzīvniekiem pieejama ~1000m2 novietne.
Mūsu saimniecībai uz pilnu slodzi pieslēdzas mūsu jaunais "boss" - Jānis (Igors devies meklēt jaunus izaicinājumus).
2020 Saimniecība turpina attīstību. Ganāmpulka dzīvnieku skaits (ieskaitot jērus) ir sasniedzis ~650. Apstrādājam aptuveni 110ha zemes.
Mūsu saimniecībai pieslēdzas mūsu jaunais "boss" - Mareks (Jānis devies meklēt jaunus izaicinājumus).

PIEDĀVĀJAM:

  • Atbilstoši sezonai tirgū piedāvājam sertificētas vaislas jaunaitas un teķus, kā arī ekoloģiski tīru jēra gaļu, aitu vilnu.
  • Kopš 2013. gada papildinām savu piedāvājumu ar savā saimniecībā ražotu un pārbaudītu, ekonomisku un drošu fermas aprīkojumu - sētām un barotavām, kā arī tipveida liellaiduma jumtu konstrukcijām.
  • Kopš 2014. gada projektējam lauksaimniecības būves - aitu novietnes, noliktavas, šķūņus u.c. būves.

ARENSO AITKOPĪBAS APRĪKOJUMS (.pdf)

ARENSO KOPNES (.pdf)

LAUKSAIMNIECĪBAS BŪVJU PROJEKTĒŠANA